Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Cyflwyno cynnig

Llenwch y ffurflen

Galwad am Bapurau

Dros y blynyddoedd diwethaf mae twf y 'nofel ddarluniadol' wedi arwain at gynnydd mewn diddordeb academaidd o gyfeiriad gwahanol ddisgyblaethau a meysydd astudio mewn celfyddyd ddigrif. Mae testunau darluniadol, yn eu ffurfiau a genres lluosog, wedi bod yn amlygiad diwylliannol sy'n adlewyrchu newidiadau cymdeithasol, tensiynau hanesyddol a hefyd eu heffeithiau ar straeon unigol ers eu dechrau. Mae comics hefyd wedi dylanwadu ar greu hunaniaethau cenedlaethol, mewn cenedl-wladwriaethau a chenhedloedd di-wladwriaeth fel ei gilydd.

Bwriad y gynhadledd hon yw creu deialog rhwng ysgolheigion sy’n gweithio mewn amrywiaeth o ddiwylliannau a disgyblaethau i gynnig fforwm ar gyfer trafod y gydberthynas rhwng celfyddyd ddigrif (llyfrau a stribedi comic, cartwnau a gwawdluniau) a chenedl, gan roi pwyslais arbennig ar greu testun/delwedd o ddiwylliannau lleiafrifol (e.e. Llydaw, Corsica, Galisia, Catalonia, Cymru, yr Alban, Sardinia etc.) ond hefyd yn cynnwys rhai o genedl-wladwriaethau (e.e. y Deyrnas Unedig, Ffrainc, Sbaen, yr Eidal etc.)

Croesewir crynodebau yn Gymraeg neu Saesneg ar gyfer papurau 20 munud yn canolbwyntio ar y themâu canlynol (ond heb eu cyfyngu iddynt):

  • Dylanwad hiraeth a llên gwerin ar hunaniaeth genedlaethol mewn diwylliannau lleiafrifol.
  • Comics fel gofod i wrthsefyll diwylliannau di-wladwriaeth; gweithredu o blaid annibyniaeth mewn comics.
  • Cyhoeddi comics mewn iaith leiafrifol.
  • Hunaniaethau trawswladol mewn comics; effeithiau globaleiddio ar hunaniaethau cenedlaethol; y byd-eang a'r lleol mewn comics.
  • Comics a chof (hanesyddol neu genedlaethol); ail-greu'r gorffennol trwy gomics; ailysgrifennu hanes mewn comics.
  • Comics a naratifau cenedlaethol hegemonaidd; creu naratifau hegemonaidd/mawreddog; cynrychiolaeth o fythau cenedlaethol/sylfaenu mewn comics; yr her i naratifau cenedlaethol hegemonaidd.
  • Ffigurau cenedlaethol blaenllaw mewn comics (e.e. llyfrau comic bywgraffyddol).

Dyddiad cau: 31 Ionawr, 2017.

Cyflwyno cynnig.

Site footer